Blog


Zmiany pracownicze....Czyli co zmieni się w moim wynagrodzeniu i nie tylko.....

        
 

1.Ulga w PIT do 26 lat
 
Od dnia 01.08.2019r. osoby do 26 roku życia zatrudnione na umowę o pracę i umowę zlecenia do wysokości dochodu 85.528 zł, nie zapłacą podatku. W konsekwencji tego działania osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia, mające status ucznia, czy też studenta do 26 roku życia otrzymają wynagrodzenie netto, równe wynagrodzeniu brutto. Zerowy PIT nie obejmie młodych przedsiębiorców, którzy rozpoczęli prowadzenie działalności gospodarczej. Również osoby aktualnie pobierające zasiłki chorobowe, macierzyńskie lub świadczenie rehabilitacyjne nie będą zwolnieni z podatku dochodowego.
 
2.  Płaca minimalna w 2020 roku
 
Minimalne wynagrodzenie w 2020 roku wyniesie 2450 zł dla osób zatrudnionych w oparciu o umowę o pracę i 16 zł za godzinę dla umów zleceń. 11 czerwca 2019r. -Rząd przyjął propozycje Resortu Pracy.

3. Wyższe koszty uzyskania przychodu

Rok 2020 ma przynieść zmiany w tym zakresie i podwyżkę rocznych kosztów uzyskania przychodu. Dla pracownika, który otrzymuje minimalne wynagrodzenie, w skali roku oznacza to niższy podatek.

Koszty pracownicze mają zostać podniesione do kwot:
         3 000 zł – ma zastąpić kwotę 1 335 zł (koszty standardowe z jednego stosunku pracy),

         3 600 zł – zamiast 1 668,72 zł (podwyższone koszty uzyskania z jednego stosunku pracy),
         4 500 zł – ma zastąpić kwotę 2 002,05 zł (standardowe koszty z więcej niż jednego stosunku pracy
         5 400 zł – w miejsce kwoty 2 502,56 zł (podwyższone koszty uzyskania z więcej niż jednego stosunku pracy).

4. Pracodawca nie ma uprawnień do badań alkomatem
 
W obecnym stanie prawnym pracodawcy nie mogą samodzielnie prowadzić kontroli stanu trzeźwości pracowników. Przesądza o tym brzmienie art. 17 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

Zgodnie z przywołanym przepisem stan trzeźwości pracowników można więc sprawdzać, ale tylko wtedy, gdy łącznie są spełnione dwa warunki:
  1. badanie odbywa się na żądanie kierownika zakładu pracy, osoby przez niego upoważnionej lub pracownika, co do którego zachodzi uzasadnione podejrzenie, że spożywał alkohol w czasie pracy lub stawił się do niej w stanie po użyciu alkoholu,
  2.  badanie stanu trzeźwości pracownika przeprowadza uprawniony organ powołany do ochrony porządku publicznego (np. policja), zaś zabiegu pobrania krwi dokonuje osoba posiadająca odpowiednie kwalifikacje zawodowe, co ma zapewnić wiarygodność wyniku badania.
W opinii organu ds. ochrony danych osobowych nie ma więc podstawy prawnej, która umożliwiłaby pracodawcom samodzielną kontrolę pracowników alkomatem. Według UODO nie można więc traktować badania stanu trzeźwości pracowników m.in. jako:
  1. formy monitorowania pracy pracowników, o której mowa w art. 22 (3) § 4 Kodeksu pracy
  2. działania niezbędnego dla zapewnienia ogółowi pracowników bezpiecznych lub higienicznych warunków pracy
  3. usprawiedliwionego ze względu na uzasadniony interes pracodawcy.

 
 
 

<< Wróć do poprzedniej strony

Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 | Wykonanie Multicolor Studio Reklamy | Polityka prywatności
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności