Blog


10 zmian w podatkach o których warto wiedzieć...


1.Faktura do paragonu tylko z NIP
 
Od dnia 01 września 2019r. fakturę dla firmy do paragonu, będzie można wystawić wyłącznie, gdy na paragonie będzie wpisany NIP tej firmy! Jeśli po dokonaniu transakcji nabywca zapomni poprosić o dopisanie na paragonie NIP-u, nie będzie mógł go później objąć fakturą i odliczyć takiego kosztu zakupu towaru lub usługi.
Sprzedawca będzie mógł wystawić fakturę, ale będzie się to wiązało z sankcją, która wyniesie 100% podatku VAT z transakcji. Oznacza to, że sprzedawca będzie musiał dwukrotnie zapłacić podatek VAT, jak również nabywca zostanie objęty sankcją w postaci 100% podatku VAT !
Bardzo ważne, żeby o tym pamiętać i już przy otrzymywaniu zapłaty za towar czy usługę pytać nabywcy, czy będzie chciał fakturę, a przy zakupie zawsze pamiętać o proszeniu sprzedawcy o fakturę.2. Nowa matryca VAT dla stawek fiskalnych

Zgodnie z rozporządzeniem Ministerstwa Finansów w sprawie kas rejestrujących z dnia 30 kwietnia 2019 r. obowiązuje nowa matryca stawek podatkowych. Do dnia 31 lipca 2019 r. można stosować dotychczas stosowane oznaczenia literowe od „A” do „G” do stawek podatku lub zwolnienia od podatku przypisane do nazw towarów i usług. Od dnia 01.08.2019r. urządzenia fiskalne muszą mieć stawki VAT przypisane do określonych liter zgodnie z nowym rozporządzeniem.
 
3. Biała lista podatników VAT
 
Od września 2019 r. ma obowiązywać tzw. biała lista podatników VAT. Znajdziemy na niej informacje dotyczące statusu podatnika VAT, a także numery rachunków bankowych przedsiębiorców. Wpłata na rachunek inny niż wskazany na białej liście będzie sankcjonowana.
Do kosztów uzyskania przychodu nie będą zaliczane wydatki zrealizowane jako płatność skierowana na konto podatnika VAT inne niż to wykazane w  rejestrze podatników VAT!  Dotyczy to transakcji przekraczających wartość 15 000 zł.
Szanowni Państwo proszę pozgłaszać (zaktualizować) wszystkie rachunki dotyczące prowadzenia działalności. Do tej pory nie było sankcji za niezgłoszenie rachunku bankowego, ale to się zmieni. Podatnicy zwolnieni z VAT – również sugerujemy zaktualizować informacje o rachunkach bankowych w CEIDG i US. Planowana data wprowadzenia 01.09.2019 r.
 
4. Mechanizm podzielnej płatności

Mechanizm podzielonej płatności (Split Payment), stanie się obligatoryjny dla wybranych branż już od 1 września 2019 r. Obowiązkowa forma tej płatności obejmie min. usługi budowlane, obrót metalami, czy urządzeniami elektronicznymi zastąpi obecnie funkcjonujące mechanizmy odwróconego obciążenia oraz solidarnej odpowiedzialności.
Elementem identyfikującym obowiązkowe zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności do danej transakcji będzie odpowiednia informacja zamieszczona na fakturze. (Uwaga w obecnym stanie prawnym brak informacji zamieszczonej na fakturze ma być karany sankcją 100% VAT dla sprzedawcy i nabywcy).
Obowiązkowy mechanizm podzielonej płatności będzie stosowany w tzw. relacjach B2B wyłącznie w zakresie faktur,  których wartość brutto wynosi powyżej 15 000 zł ( kwota po przekroczeniu której wystąpi obowiązek dokonania płatności przelewem bankowym), i w których wskazano transakcje dotyczące towarów lub usług, wymienionych w dodawanym do ustawy o VAT załączniku nr 15. Brak zapłaty w ramach podzielonej płatności skutkować ma również tym, że nabywca nie będzie uprawniony do uwzględnienia danego wydatku jako kosztu uzyskania przychodów w podatkach dochodowych PIT/CIT.
Z uwagi na oparcie działania mechanizmu podzielonej płatności na rachunkach bankowych obowiązkowe  będzie używanie w prowadzonej działalności gospodarczej tych rachunków. Nowe rozwiązania wejdą  w życie 1 września 2019 r., z wyjątkiem przepisów dotyczących podatku dochodowego które zaczną obowiązywać od 1.01.2020 r.

5. Rachunek VAT-zmiany

Podatnik będzie miała prawdopodobnie możliwość opłacenia z rachunku VAT, nie tylko podatku VAT – jak to ma miejsce obecnie – ale również innych należności, czyli podatków dochodowych, akcyzy, cła oraz składek ZUS. Ponadto stosowanie mechanizmu podzielonej płatności możliwe będzie w stosunku do zaliczek wnoszonych przed wystawieniem faktury.

6. Nowa Struktura JPK_FA

Od 01.07.2019r. obowiązuje nowa struktura JPK_FA generowana przez Państwa programy do wystawiania faktur,  proszę upewnić się u dostawcy oprogramowania, że macie Państwo aktualne wersje.

7. Nowa rozbudowana struktura JPK od stycznia 2020r.
 
Jednolity  pliku kontrolnego (JPK_VDEK) zastąpi składane obecnie JPK_VAT i deklaracje podatkowe od stycznia 2020 r. Podatnicy nie będą musieli już składać dwóch odrębnych dokumentów: JPK_VAT i deklaracji podatkowych (ani miesięcznych, ani kwartalnych). W JPK_VDEK znajdą się dane z ewidencji, deklaracji VAT. Planowana zmiana dla dużych firm od 1 stycznia 2020 dla pozostałych 01.07.2020r.

8.  Indywidualny rachunek podatkowy

Od  2020 roku każdy  podatnik oraz płatnik ma dysponować indywidualnym rachunkiem podatkowym. Nowy rachunek będzie służył do dokonywania należności z tytułu podatku PIT, CIT i VAT oraz niepodatkowych należności stanowiących dochód budżetu państwa. Struktura indywidualnego rachunku podatkowego ma  zawierać identyfikator  podatkowy sumę kontrolną, oraz numer rozliczeniowy jednostki organizacyjnej banku.

9. Podatek w wysokości 17%

Już od 1 stycznia 2020r. Rząd planuje obniżenie stawki podatku PIT, czyli wprowadzenie nowego progu podatkowego w wysokości 17% - do kwoty 42 764 zł włącznie. Co ma nastąpić już od 1 stycznia 2020 r. Drugi próg podatkowy wynosiłby wówczas 18% - ponad 42 764 zł do 85 528 zł włącznie, a trzeci - 32% dla kwoty ponad 85 528 zł. Zmiany dotyczyć będą podatników, którzy rozliczają się według skali podatkowej.

10. Danina solidarnościowa

Dodatkowy podatek w wysokości 4% od  nadwyżki dochodów przekraczających 1 mln zł. zapłacą przedsiębiorcy oraz osoby fizyczne pracujące na etacie, zleceniu, kontrakcie. Wpłaty dokonamy  przy rozliczeniu za 2019 r., w terminie do 30 kwietnia 2020 r. Będzie trzeba też złożyć nową deklarację. Danina solidarnościowa nie obejmie dochodów opodatkowanych ryczałtowo (przychodów z najmu albo działalności gospodarczej).
Podatkiem solidarnościowym nie muszą się też przejmować osoby prawne, w tym spółki z ograniczoną odpowiedzialnością i akcyjne. Nawet jeśli osiągną dochód powyżej 1 mln zł.
 

 

<< Wróć do poprzedniej strony

Wszelkie prawa zastrzeżone 2021 | Wykonanie Multicolor Studio Reklamy | Polityka prywatności
Ta strona używa COOKIES. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.   akceptuje  polityka prywatności